Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ชื่อ - สกุล นางสาวอารียา สาสังข์ ชื่อเล่น ปุ๊กกี้

เกิดวัน อังคารที่ 21 เดือนพฤษภาคม 2539

ที่อยู่ 103 ม.10 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

รหัสประจำตัวนักศึกษา 6232040136

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

เป้าหมายในการดำเนินชีวิต ใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่เดือดร้อนผู้อื่น

*****************************************************************

 

นางสาวอารียา สาสังข์ จัดทำเว็บไซต์จัดทำขึ้นสำหรับประกอบการเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้รุ่นที่ 13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้สอน นางสาววิภาวี ณ นิมิตร